FAQs

När bör jag söka vård?

Det kan vara svårt att veta om du behöver söka vård eller inte. All forskning visar på att de flesta väntar för länge innan de väljer att söka hjälp för sitt beroende. Ju tidigare du söker, desto enklare kommer det att vara för dig att ta kontroll över ditt riskbruk. I ett första samtal hjälper vi dig med en professionell bedömning av ditt bruk och ger förslag på vad du kan göra för att få rätt behandling.

Hur fungerar det att träffa en terapeut via video?

Du laddar ner appen genom att söka på Access duo i Google Play eller Appstore. För att komma till webbversionen gå in på https://app.accessduo.se/login/accessduo.

Du hittar videomötet i appen där du pratar med din terapeut som i ett vanligt fysiskt samtal. Genom att ha ett videomöte så är det enklare att få en personlig kontakt och på så sätt få en bättre effekt av din behandling.

Är det lika bra att träffa en terapeut via video?

Ja, besök via video kan ge lika bra behandlingsutfall som vid fysiska besök. Forskning har visat att det inte är någon skillnad på resultaten, oavsett om behandlingen sker digitalt eller på vanlig mottagning. Många upplever även fördelar med videobesök – man behöver inte åka lika långt för att ta sig till en mottagning och det blir enklare att få behandlingen att passa runt sitt vardagsliv.

Vem utför behandlingen?

Teamet består av psykiatriker, samtalsterapeuter, psykologer samt yoga- och mindfulnessinstruktör. Vi har relevanta universitets- och högskoleutbildningar med grundläggande kompetens inom KBT eller psykodynamisk terapi. Utöver det har vi olika påbyggnadsutbildningar inom ett flertal områden för att kunna möta olika typer av problematik.

Vad ingår i behandlingen?

Behandlingen planeras alltid efter individens behov. Alla behandlingar startar med en planering där klienten och terapeuten tillsammans lägger upp en plan för behandlingsperioden.
I alla behandlingar ges möjlighet till videosamtal med samtalsterapeut, nykterhetskontroller, självskattningsverktyg, gruppterapi, yoga- och mindfulnessklasser, psykoedukativa temaföreläsningar, anhörigsamtal samt konsultation med psykiatriker och sjuksköterska.

Är Access duo en patientsäker plattform

All data överförs krypterat och behandlas enligt personuppgiftslagen, patientdatalagen och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Tjänsten är molnbaserad och all data förvaras i Sverige.
Alla patienter och behandlare använder BankID som inloggningsmetod om inget annat är överenskommet.

Är Access duo tillgängligt dygnet runt?

Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt i appen och på webben. Access duos behandlingspersonal och kundsupport finns, om inget annat avtalats, tillgängliga vardagar 08.00-17.00.

Kontakta oss
Vi finns här för att hjälpa dig. När du kontaktar oss hör vi av oss inom 24 h.
Kontakta oss