Sveriges första digitala plattform för beprövad missbruksvård

Access duo är en digital vårdgivare som erbjuder behovsanpassade behandlingsprogram vid olika typer av beroendeproblem och psykisk ohälsa. Med patienten och det personliga mötet i fokus finns terapeuten med under hela behandlingen – var patienten än befinner sig.

Access duo är ett företag inom Irisgruppen. Iris grundades 1986 och har sedan dess hjälpt över 3000 personer ur missbruk och psykisk ohälsa.
Hög patientsäkerhet med BankID

Vi använder bank-id som inloggning för att garantera att våra patienters information hanteras på ett säkert sätt.

Integrerad statistikmodul

Vi har en integrerad statistikmodul som ger möjlighet att följa patientens hälsoutveckling genom hela behandlingen.

App- och webbgränssnitt

Access finns både som app för Android och Apple och som webbgränssnitt, för att det ska vara smidigt att använda plattformen oavsett tid och plats.

Notiser och sms

För att patienten inte ska missa ett terapisamtal eller en yogaklass har plattformen push-notiser och sms-påminnelser.

Behandling

Ingår alltid

Alla behandlingar bygger på våra grundläggande moment

Vårdplanering och uppföljningssamtal

Självskattningsverktyg

Samtalsterapi

Hemuppgifter

Gruppterapi

Yoga- och mindfulnessklasser

Temaföreläsningar

Anhörigsamtal

Chatt

Konsultation läkare och sjuksköterska

Så fungerar det

Access duo är en digital vårdgivare som erbjuder behandlingar vid missbruk och psykisk ohälsa. Behandlingarna genomförs helt digitalt och är tillgängliga var man än befinner sig.

  Kommuner och regioner

  Vi samarbetar med kommuner över hela Sverige och erbjuder digital behandling och nykterhetskontroll, både fristående och som komplement till fysisk vård som familjehemsplacering eller stödboende. Våra behandlingar anpassas alltid efter patientens behov.

  Hos oss får ni en egen kontaktperson, uppstartshjälp för att komma igång samt löpande rådgivning och stöd under hela avtalsperioden.

  Kontakta oss för mer information om priser och samarbetsavtal.

  Företagshälsovård och
  försäkringsbolag

  Access duo samarbetar med företagshälsovård och försäkringsbolag. Vi erbjuder både kartläggning, nykterhetskontroller och digitala behandlingar. Våra behandlingar anpassas efter patientens behov och kan vara ett kortprogram, en intensivbehandling eller en helt skräddarsydd behandling.

  Hos oss får ni en egen kontaktperson, uppstartshjälp för att komma igång samt löpande rådgivning och stöd under hela avtalsperioden.

  Kontakta oss för mer information om priser och samarbetsavtal.

  Vill du veta mer om Access duo, kontakta oss för ett möte och en demo.

  Nyheter och Pressrum

  2022-12-09

  INTERVJU | Framtidens beroendevård

  Den omfattande teknikutvecklingen genom digitaliseringen, som pågår i hela samhället, förändrar våra arbetssätt. Ett exempel är flexiblare former för hur vi utför vårt arbete, med hemarbete för allt fler, men också genom att mer arbete utförs i digitala miljöer. Utmaningen är att skapa balans mellan det fysiska och digitala.

  2022-11-03

  WEBBINARIUM | Samsjuklighetsutredningens förslag på väg att bli verklighet

  Den 3 november 2022 arrangerade vi ett webbinarium om framtiden för svensk missbruksvård med anledning av att den nya regeringen i sin deklaration fastslagit att man avser förändra missbruksvården i linje med utredningens förslag.

  2022-05-17

  INSIKT | Digitaliseringen möjliggör en mer jämställd beroendevård

  Antalet kvinnor som söker hjälp för substansberoende är idag alldeles för lågt. När sociala, praktiska och ekonomiska förutsättningar försvårar uppsökandet av professionell hjälp, kan digital vård vara ett sätt för fler kvinnor att söka och få behandling.

  2022-03-15

  INSIKT | Digitala metoder och verktyg demokratiserar beroende- och missbruksvården

  Ökad digitalisering leder till ökade digitala förväntningar. Genom att möjliggöra behandling där kunskap, metoder och verktyg motsvarar patienters förväntan främjar man en utveckling som ser till såväl patient som vårdpersonals behov. 

  2022-03-15

  WEBBINARIUM | Samsjuklighet och framtiden inom svensk missbruksvård

  Den 10 mars 2022 arrangerade vi ett webbinarium om utmaningarna inom svensk missbruksvård och den pågående samsjuklighetsutredningen. Under en timme diskuterade Anders Printz, regeringens utredare och Erik Andrén, VD på Access duo frågor som samordning, vårdkostnader och möjliga förändringar.

  2022-01-27

  Varför startade vi Access duo?

  Genom att tillgängliggöra behandlingar digitalt finns Access duo där för patienten, vart den än befinner sig, när behovet av stöd och hjälp är som allra störst. Med en sammanhållen och löpande kontakt i patientens vardag skapar Access duo kontinuitet och helhet i behandlingen.

  2022-01-27

  Ett starkt team på plats

  Vi har ett fantastiskt team som vi startar upp vår verksamhet med. Alla har en solid kunskaps-, kompetens- och erfarenhetsbas, men framförallt ett starkt driv att förändra svensk missbruksvård.

  Vanliga frågor

  Kontaktpersoner

  Erik Andrén

  Grundare

  +46 8 578 178 01

  Lowe Eriksson

  Behandlingsansvarig

  +46 8 578 171 21

  Mats Franzén

  Administratör

  +46 8 578 171 20