Vård och stöd vid psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende

Vi på Access duo har många års erfarenhet av att hjälpa människor med olika typer av livsproblem som tar sig uttryck i psykisk ohälsa, relationsproblem och beroenden såsom alkohol, narkotika, spel och sex.
Teamet består av psykiatriker, samtalsterapeuter, psykolog samt
yoga- och mindfulnessinstruktör. Vi har relevanta universitets- och högskoleutbildningar med grundläggande kompetens inom KBT eller psykodynamisk terapi. Utöver det har vi olika påbyggnadsutbildningar inom ett flertal områden för att kunna möta olika typer av problematik.

Access duo är en digital vårdgivare som erbjuder vård och behandling i en patientsäker plattform. Med patienten och det personliga mötet i fokus finns terapeuten med under hela behandlingen, var patienten än befinner sig.  

Access duo är en del av Iris Utvecklingscenter-gruppen. Iris grundades 1986 och har sedan dess hjälpt över 4000 personer ur missbruk och psykisk ohälsa.

Hög patientsäkerhet med BankID

Vi använder bank-id som inloggning för att garantera att våra patienters information hanteras på ett säkert sätt.

Integrerad statistikmodul

Vi har en integrerad statistikmodul som ger möjlighet att följa patientens hälsoutveckling genom hela behandlingen.

App- och webbgränssnitt

Access finns både som app för Android och Apple och som webbgränssnitt, för att det ska vara smidigt att använda plattformen oavsett tid och plats.

Notiser och sms

För att patienten inte ska missa ett terapisamtal eller en yogaklass har plattformen push-notiser och sms-påminnelser.

Behandling

Ingår alltid

Alla behandlingar bygger på våra grundläggande moment

Vårdplanering och uppföljningssamtal

Självskattningsverktyg

Samtalsterapi

Hemuppgifter

Gruppterapi

Yoga- och mindfulnessklasser

Temaföreläsningar

Anhörigsamtal

Chatt

Konsultation läkare och sjuksköterska

Så fungerar det

Access duo är en digital vårdgivare som erbjuder behandlingar vid missbruk och psykisk ohälsa. Behandlingarna genomförs helt digitalt och är tillgängliga var man än befinner sig.

  Kommuner och regioner

  Access duo är en del av Iris Utvecklingscentergruppen med erfarenhet av missbruksvård sedan 1986. Iris Utvecklingscenter har idag ramavtal med ca 260 av Sveriges 290 kommuner. Access duo har underleverantörsavtal med Iris Utvecklingscenter.

  Med vår unika, det vill säga: snart 40 år och över 4000 klienter, erfarenhet av kvalificerad vård vid skadligt bruk, beroende, psykisk ohälsa och samsjuklighet har vi byggt en säker plattform med hög flexibilitet och tillgänglighet för våra klienter- en behandling på klientens villkor.

  I plattformen erbjuder vi evidensbaserad behandling unikt anpassad för varje enskild klient.

  En digital lösning innebär ökad tillgänglighet, flexibilitet till ca 30% av kostnaden för annan behandling.

  Vi arbetar på uppdrag från kommun och/eller region.

  I all behandling arbetar vi efter Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer.

  Behandling

  Med Access duo erbjuder vi:

  • En intensiv omfattande behandling som ett alternativ till en HVB placering eller annan placering utanför hemmet
  • Ett komplement till annan insats som exempelvis Familjehemsvård eller stödboende
  • En eftervårdsbehandling efter annan institutionsplacering.
  • En introduktions- förberedande placering inför en institutionsplacering om det är kö.
  • Speciellt anpassade insatser som samtalsterapi eller psykiatrisk konsultation enligt separat överenskommelse

   

  För oss är det viktigt att alla våra insatser garanterar varje klient en samtalsterapeut som följer med under hela processen för att säkra trygghet, kontinuitet och en sammanhängande insats. Vi vet att en stark behandlingsallians är avgörande för all framgångsrik behandling.

  Företag och arbetsplatser

  Vi hjälper er att ta ett kvalitativt helhetsgrepp kring skadligt bruk och beroende samt psykisk ohälsa på er arbetsplats och för era medarbetare.

  En trygg arbetsplats med omsorg om varje enskild medarbetare.

  För att skapa en trygg arbetsplats behövs ett förebyggande arbete samt stödjande och behandlande insatser.

  Vi samarbetar med företag och företagshälsor och är associerad partner med Sveriges Företagshälsor

  Vad vi erbjuder

  Förebyggande:

  • Hur ser hälsoläget ut hos er? – Vi gör en hälsoscreening med fokus på hälsa, psykisk ohälsa samt skadligt bruk och beroende. Vi erbjuder randomiserade alkoholtester med hög integritet för den enskilde individen på arbetsplatsen
  • Hur ser er alkohol- och drogpolicy ut? – Vi hjälper till att ta fram ett sådant dokument med en god förankring i organisationen
  • Hur upptäcker ni – vad gör  ni – om ni misstänker att någon inte mår bra p g a skadligt bruk, psykisk ohälsa, annat beroende? – Vi ger utbildningar för såväl chefer som medarbetare
  • Vi stöttar chefer i ”svåra” samtal kring dessa frågor.

  Stödjande/ behandlande:

  • Vi ger stöd och samtal åt enskilda individer vid behov
  • Vi genomför vid behov kartläggningar för individer vid misstänkt behov av stöd för:
   1. Skadligt bruk av alkohol eller narkotika
   2. Spelmissbruk
   3. Psykisk ohälsa
  • Vi ger evidensbaserade korttidsprogram för de olika behoven
  • Vi ger vid behov skräddasydda behandlingsprogram
  • Vid behov kompletterar vi stöd och behandling med digital nykterhetskontroll

  Vill du veta mer om Access duo, kontakta oss för ett möte och en demo.

  Nyheter och Pressrum

  2023-04-28

  WEBBINARIUM | Det digitala samtalet-möjligheter och utmaningar

  Access duo arrangerade tillsammans  med Johan Edbacken från Psykologpartners, ett webbinarie om det digitala samtalets utmaningar och möjligheter. Johan är AO-chef för Digital psykologi hos Psykologpartners och har jobbat med och utvärderat videosamtal i mer än 10 år. Under webbinariet tog Johan bland annat upp vad man bör tänka på i form av förberedelser, hur man skapar kontakt i ett digitalt samtal samt vikten av efterarbete.

  2023-03-24

  INSIKT | Digital behandling vid skadligt bruk, beroenden och psykisk ohälsa

  Inom vård och behandling ökar digitala alternativ för patienter snabbt och aktörerna blir fler. Kommer vi i framtiden ha vårdpersonal i form av olika AI som baserat på en ständigt växande kunskapsbank levererar den mest relevanta behandlingen för varje individ och typ av problem? Ett sådant scenario kanske dröjer men som aktör inom vård och behandling är det nödvändigt att hänga med.

  2022-12-09

  INTERVJU | Framtidens beroendevård

  Den omfattande teknikutvecklingen genom digitaliseringen, som pågår i hela samhället, förändrar våra arbetssätt. Ett exempel är flexiblare former för hur vi utför vårt arbete, med hemarbete för allt fler, men också genom att mer arbete utförs i digitala miljöer. Utmaningen är att skapa balans mellan det fysiska och digitala.

  2022-11-03

  WEBBINARIUM | Samsjuklighetsutredningens förslag på väg att bli verklighet

  Den 3 november 2022 arrangerade vi ett webbinarium om framtiden för svensk missbruksvård med anledning av att den nya regeringen i sin deklaration fastslagit att man avser förändra missbruksvården i linje med utredningens förslag.

  2022-05-17

  INSIKT | Digitaliseringen möjliggör en mer jämställd beroendevård

  Antalet kvinnor som söker hjälp för substansberoende är idag alldeles för lågt. När sociala, praktiska och ekonomiska förutsättningar försvårar uppsökandet av professionell hjälp, kan digital vård vara ett sätt för fler kvinnor att söka och få behandling.

  2022-03-15

  INSIKT | Digitala metoder och verktyg demokratiserar beroende- och missbruksvården

  Ökad digitalisering leder till ökade digitala förväntningar. Genom att möjliggöra behandling där kunskap, metoder och verktyg motsvarar patienters förväntan främjar man en utveckling som ser till såväl patient som vårdpersonals behov. 

  2022-03-15

  WEBBINARIUM | Samsjuklighet och framtiden inom svensk missbruksvård

  Den 10 mars 2022 arrangerade vi ett webbinarium om utmaningarna inom svensk missbruksvård och den pågående samsjuklighetsutredningen. Under en timme diskuterade Anders Printz, regeringens utredare och Erik Andrén, VD på Access duo frågor som samordning, vårdkostnader och möjliga förändringar.

  2022-01-27

  Varför startade vi Access duo?

  Genom att tillgängliggöra behandlingar digitalt finns Access duo där för patienten, vart den än befinner sig, när behovet av stöd och hjälp är som allra störst. Med en sammanhållen och löpande kontakt i patientens vardag skapar Access duo kontinuitet och helhet i behandlingen.

  2022-01-27

  Ett starkt team på plats

  Vi har ett fantastiskt team som vi startar upp vår verksamhet med. Alla har en solid kunskaps-, kompetens- och erfarenhetsbas, men framförallt ett starkt driv att förändra svensk missbruksvård.

  Vanliga frågor

  Kontaktpersoner

  Erik Andrén

  Grundare

  +46 8 578 178 01

  Lowe Eriksson

  Behandlingsansvarig

  +46 8 578 171 21

  Mats Franzén

  Administratör

  +46 8 578 171 20