Företag

En trygg arbetsplats med omsorg om varje enskild medarbetare.

För att skapa en trygg arbetsplats behövs ett förebyggande arbete samt stödjande och behandlande insatser.

Vår plattform

Med vår långa erfarenhet av kvalificerad vård vid skadligt bruk, beroende, psykisk ohälsa och samsjuklighet har vi byggt en säker plattform med hög flexibilitet och tillgänglighet för våra klienter- en behandling på klientens villkor.

I plattformen erbjuder vi evidensbaserad behandling unikt anpassad för varje enskild individ.

En digital lösning innebär ökad tillgänglighet, flexibilitet och ger klienten större möjlighet att utföra. en behandling utan sjukskrivning.

Vi hjälper er att ta ett kvalitativt helhetsgrepp kring skadligt bruk och beroende samt psykisk ohälsa på er arbetsplats och för era medarbetare.

Vi samarbetar med flera företag och är associerad partner med Sveriges Företagshälsor

Vill du veta mer?
Urval av våra kunder och partners
AriseHealth logo2020INC logoThe Paak logo

Access Duos vårdplan

För att skapa en trygg arbetsplats behövs ett förebyggande arbete samt stödjande och behandlande insatser.

Förebyggande

Vi hjälper er med:

  • Hälsoscreening med fokus på hälsa, psykisk ohälsa samt skadligt bruk och beroende.
  • Randomiserade alkoholtester med hög integritet för den enskilde individen på arbetsplatsen.
  • Ta fram alkohol- och drogpolicy med en god förankring i organisationen
  • Stöttar er för vad ni gör om ni misstänker att någon inte mår bra p g a skadligt bruk, psykisk ohälsa, annat beroende.
  • Utbildningar för såväl chefer som medarbetare.
  • Stöttar chefer i ”svåra” samtal kring dessa frågor.
Two people talking

Stödjande & behandlande

Vid utför kartläggningar för individer vid misstänkt behov av stöd för: Skadligt bruk av alkohol, narkotika, spelmissbruk eller psykisk ohälsa.

Om insatser behövs erbjuder vi:

  • Evidensbaserade korttidsprogram för de olika behoven.
  • Skräddasydda behandlingsprogram med terapeutiska samtal.
  • Behandlingsplanerna kräver inte sjukskrivning då de kan anpassas runt individens schema och behov
  • Behandling kan kompletteras med digital nykterhetskontroll.

Vårt erbjudande

Hör av er för att få ett skräddarsytt paket som passar era behov.

Förebyggande

Kontakta oss för prisförslag
Få ett erbjudande
Vad som ingår:
Hälsoenkät för screening
Trygghetsavtal med chefsrådgivning, utbildning, policyarbete
Kontakt med terapeut inom 24h
Bred testning
Behovskartläggning inför behandling
Kontinuelig uppföljning och stöttning

Behandlande

Fast prislista som avropas vid behov
Få ett erbjudande
Tjänster:
Digitalt behandlingsprogram
Individanpassad behandling
Kan kompletteras med alkotester
Uppföljning av behandlingens effekt
Kontakta oss
Vi finns här för att hjälpa dig. När du kontaktar oss så hör vi av oss inom 24 h.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Lär dig mer om det senaste innom riskbruk och beroendevård och ta del av våra utbildande och inspirerande webbinarium.