Vi som jobbar på Access duo

Vi finns här för att hjälpa dig.

Lowe Eriksson
Behandlingsansvarig

Lowe Eriksson är behandlingsansvarig på Access duo och har under hela sitt yrkesliv arbetat med vård för människor med skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa. Lowe har en grundutbildning som behandlingspedagog och därtill en grundläggande psykoterapiutbildning inom KBT. Utöver det har han vidareutbildningar i Återfallsprevention, MI, ART, ASI och ledarprogram/ledarutvecklingsprogram SSE. Han har en lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi både enskilt och i grupp.

Josefine Gutö
Samtalsterapeut

Josefine har en socionomutbildning i botten och vidareutbildning i grundläggande psykoterapi. Hon är även utbildad i metoder som är specifika för beroendeproblematik, såsom Återfallsprevention och CRAFT. Josefine är van vid att möta människor i olika skeden av livet och har jobbat många år med föräldrastöd och familjebehandling och även uppsökande med personer i hemlöshet. Josefine har utbildning i EFT som riktar sig till par samt en pågående utbildning i klinisk sexologi.

Karin Stolare
Läkare

Karin Stolare är specialistläkare i psykiatri sedan 2013 och har arbetat länge med beroende och samsjuklighet inom den offentliga vården. Sedan några år tillbaka är Karin konsultläkare på Iris Simtuna och medverkar i den digitala behandlingen på Access duo.

Ulrika Garpenstedt
Yoga- och mindfulnessinstruktör

Yoga- och mindfulnessinstruktör, specialiserad inom traumayoga.

Göran Krafft
Marknad

Göran Krafft ansvarar för Access duos marknadsföring och säljaktiviteter. Göran är i grunden utbildad socionom och samtalsterapeut men är även Certified Management Consultant (IMCA, Council of Management Consulting Institutes).
Göran var med och startade Iris Utvecklingscenter 1986, där han arbetade i tio år som psykoterapeut. Därefter arbetade han under 5 år som managementkonsult med grupputveckling och individuellt ledarstöd. De senaste tjugo åren har Göran arbetat som konsult vid Kairos Future.   

Erik Andrén
VD

Erik Andrén är VD för Access duo och grundade Iris Utvecklingscenter år 1986. Erik är utbildad socionom och har två internationella psykoterapiexamen. Som VD har Erik varit med hela vägen under Iris-utvecklingscenter-gruppens utveckling, såväl i rollen som psykoterapeut men även som VD och chef inom olika verksamhetsområden. Viljan att skapa rätt insats, med högsta kvalitet för varje enskild individ, är det som drivit och fortsätter att driva Erik.  

Kontakta oss
Vi finns här för att hjälpa dig. När du kontaktar oss hör vi av oss inom 24 h.
Kontakta oss