Nyheter och pressrum

Nyhetsbild
October 17, 2023
3 min

Tillgänglig, flexibel och patientsäker behandling 

Allt fler kommuner spås gå med stora underskott p.g.a. inflation, ökade pensionskostnader samt ökade kostnader för energi, räntor. För människor med skadligt bruk, beroenden och psykisk ohälsa blir det sannolikt svårare att få hjälp. Erfarenheten visar också att i kärva ekonomiska tider ökar antalet hjälpsökande.
Göran Krafft
Försäljningsansvarig
Läs mer
September 19, 2023
3 min

Relationsutmaningar vid skadligt bruk och beroenden

Relationsproblem är ofta en tragisk och komplex följd av skadligt bruk och beroenden av såväl alkohol, narkotika som spel och sex. Problemen påverkar inte bara individen själv utan även hens relationer och nätverk. Skadligt bruk kan underminera kärleksfulla relationer och skapa konflikter som är svåra att lösa och läka.
Göran Krafft
Försäljningsansvarig
Läs mer
June 14, 2023
10 min

Samsjuklighetsutredningen

Vi önskar er alla en glad sommar med mycket vila och roliga äventyr. Innan vi går på ledighet vill vi passa på att påminna lite om arbetet som pågår kring Samsjuklighetsutredningens förslag om en förändrad missbruksvård och hur en digitaliserad vård och behandling kan bidra i det arbetet.
Josefine Gutö
Samtalsterapeut
Lowe Eriksson
Behandlingsansvarig
Läs mer
April 28, 2023
5 min

Det digitala samtalet-möjligheter och utmaningar

Access duo arrangerade tillsammans med Johan Edbacken från Psykologpartners, ett webbinarie om det digitala samtalets utmaningar och möjligheter. Under webbinariet tog Johan bland annat upp vad man bör tänka på i form av förberedelser, hur man skapar kontakt i ett digitalt samtal samt vikten av efterarbete.
Josefine Gutö
Samtalsterapeut
Göran Krafft
Försäljningsansvarig
Läs mer
March 24, 2023
5 min

Digital behandling vid skadligt bruk, beroenden och psykisk ohälsa

Inom vård och behandling ökar digitala alternativ för patienter snabbt och aktörerna blir fler. Kommer vi i framtiden ha vårdpersonal i form av olika AI som baserat på en ständigt växande kunskapsbank levererar den mest relevanta behandlingen för varje individ och typ av problem? Ett sådant scenario kanske dröjer men som aktör inom vård och behandling är det nödvändigt att hänga med.
Josefine Gutö
Behandlare
Läs mer
December 9, 2022
5 min

Framtidens beroendevård

Den omfattande teknikutvecklingen genom digitaliseringen, som pågår i hela samhället, förändrar våra arbetssätt. Ett exempel är flexiblare former för hur vi utför vårt arbete, med hemarbete för allt fler, men också genom att mer arbete utförs i digitala miljöer. Utmaningen är att skapa balans mellan det fysiska och digitala.
Terese Swärd
Samtalsterapeut
Josefine Gutö
Samtalsterapeut
Läs mer
November 3, 2022
56 min

Samsjuklighetsutredningens förslag på väg att bli verklighet

Den 3 november 2022 arrangerade vi ett webbinarium om framtiden för svensk missbruksvård med anledning av att den nya regeringen i sin deklaration fastslagit att man avser förändra missbruksvården i linje med utredningens förslag.
Erik Andrén
VD
Läs mer
May 17, 2022
10 min

Digitaliseringen möjliggör en mer jämställd beroendevård

Antalet kvinnor som söker hjälp för substansberoende är idag alldeles för lågt. När sociala, praktiska och ekonomiska förutsättningar försvårar uppsökandet av professionell hjälp, kan digital vård vara ett sätt för fler kvinnor att söka och få behandling.
Therese Swärd
Samtalsterapeut
Läs mer
Kontakta oss
Vi finns här för att hjälpa dig. När du kontaktar oss hör vi av oss inom 24 h.
Kontakta oss