Women looking at phone

Kommuner och regioner

Access duo är en del av Iris Utvecklingscentergruppen som arbetar med behandling av riskbruk, beroende och psykisk ohälsa sedan 1986. Iris Utvecklingscenter har idag ramavtal med ca 260 av Sveriges 290 kommuner. Access duo har underleverantörsavtal med Iris Utvecklingscenter.

Vår plattform

Med vår mångåriga erfarenhet av kvalificerad vård vid skadligt bruk, beroende, psykisk ohälsa och samsjuklighet har vi byggt en säker plattform med hög flexibilitet och tillgänglighet för våra klienter- en behandling på klientens villkor.

I plattformen erbjuder vi evidensbaserad behandling unikt anpassad för varje enskild individ.

En digital lösning innebär ökad tillgänglighet, flexibilitet till ca 30% av kostnaden för annan behandling.

Vi arbetar på uppdrag från kommun och/eller region.

I all behandling arbetar vi efter Socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer.

Vill du veta mer?
Urval av våra kunder
AriseHealth logoOE logo

Access Duos vårdplan

Access duo är en digital vårdgivare som erbjuder behandlingar vid riskbruk, beroende och psykisk ohälsa. Behandlingarna genomförs helt digitalt och är tillgängliga var man än befinner sig.

Crossroad

Alternativ och komplement

  • En intensiv och omfattande behandling som ett alternativ till en HVB placering eller annan placering utanför hemmet
  • Ett komplement till annan insats som exempelvis familjehemsvård eller stödboende
  • Ett vårdalternativ som anpassas efter klientens behov och kan göras helt från hemmet och/eller arbetsplatsen.
  • En eftervårdsbehandling efter annan insats.
Testing alcohol in breath

Hög tillgänglighet

  • Utöver den överenskomna behandlingsplanen finns möjlighet att snabbt komma i kontakt via chat eller videosamtal.
  • Vi erbjuder alkoholtester i hemmet för att säkerställa nykterhet. Terapeuten får då direkt en avisering vid avvikelser.
Two people talking

Individanpassat

  • En samtalsterapeut som följer med under hela processen för att säkra trygghet, kontinuitet och en sammanhängande insats.

Vårt erbjudande

Hör av er för att få ett skräddarsytt paket som passar era behov.

Digital behandling

Pris per dygn
Kontakta oss
Vad som ingår:
Enskilda samtal
Gruppterapi
Gruppaktiviteter
Anhörigsamtal och samtal med myndigheter vid behov
Självstudier
Självskattningar
Konsultation psykiatriker

Digital eftervård

Pris per dygn
Kontakta oss
Vad som ingår
Enskilda samtal
Gruppaktiviteter
Självstudier
Självskattningar
Konsultation psykiatriker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Lär dig mer om det senaste innom riskbruk och beroendevård och ta del av våra utbildande och inspirerande webbinarium.

Kontakta oss
Vi finns här för att hjälpa dig. När du kontaktar oss så hör vi av oss inom 24 h.