Kontakta oss

Access duo är en digital vårdgivare som erbjuder vård och behandling i en patientsäker plattform.
Med det personliga mötet i fokus finns din terapeut med under hela behandlingen, var du än befinner dig.  

Behöver ni se över era förebyggande insatser?
Behöver en medarbetare stöd eller behandling?
Företag
Women looking at phone
Vi erbjuder individanpassad behandling som är tillgänglig och kostnadseffektiv.
Vill du veta mer?
Kommun
Känner du oro för någon närstående avseende riskbruk eller beroende?
Anhörig
Är du orolig över din konsumtion, ditt beroende eller din psykiska hälsa? 
Privat