2022-01-27

Möt teamet bakom Access duo

Erik Andrén

VD

Erik Andrén är VD för Access duo och grundade Iris Utvecklingscenter år 1986. Erik är utbildad socionom och har två internationella psykoterapiexamen. Som VD har Erik varit med hela vägen under Iris-gruppens utveckling, såväl i rollen som psykoterapeut men även som VD och chef inom olika verksamhetsområden. Viljan att skapa rätt insats, med högsta kvalitet för varje enskild patient, är det som drivit och fortsätter att driva Erik. På Access duo bidrar han med sin långa erfarenhet både som behandlare och av att starta och driva vårdverksamhet. 

Lowe Eriksson

Behandlingsansvarig

Lowe Eriksson arbetar som behandlingsansvarig inom Access duo och har under hela sitt yrkesliv arbetat med vård för människor i missbruk. Lowe är utbildad i psykoterapi och har en lång erfarenhet av kognitiv beteendeterapi både enskilt och i grupp.

Therese Swärd

Samtalsterapeut

Therese Swärd är en erfaren samtalsterapeut med grundutbildning som socionom och vidareutbildning inom både grundläggande psykoterapi samt vidareutbildningar inom KBT (CRA, ACT, ACT för ungdomar/unga vuxna, ACT för stress, KBT vid spelmissbruk, MET samt MI). Med 15 års erfarenhet inom missbruksbehandling på såväl HVB som öppenvård har Therese gedigen kunskap inom området samt stor vana att arbeta med både med grupp- och individuell behandling.

Josefine Gutö

Samtalsterapeut

Josefine är socionom och har grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning. Utöver sin grundläggande utbildning har hon påbyggnadsutbildningar i bland annat KBT, MI, ACT och CRAFT. Josefine är van vid att möta människor i olika skeden av livet och har arbetat bland annat på HVB för ungdomar med missbruksproblem, som uppsökande socialsekreterare för personer i hemlöshet och som familjebehandlare. På Access duo erbjuder hon samtalsstöd vid beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Göran Krafft

Försäljningsansvarig

Göran Krafft ansvarar för Access duos marknadsföring och säljaktiviteter. Göran är i grunden utbildad socionom och samtalsterapeut men är även Certified Management Consultant (IMCA, Council of Management Consulting Institutes) samt certifierad framtidsstrateg vid Kairos Future AB. Göran var med och startade IRIS Utvecklingscenter 1986, där han arbetade i tio år som psykoterapeut. Därefter arbetade han under 5 år som managementkonsult, där uppgifterna bestod av att leda förändringsprocesser, ledningsgruppsutveckling och individuellt ledarstöd. Göran har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning av komplexa tjänster till såväl näringsliv som offentlig sektor och är van att driva förändringsprocesser. Hos Access duo ser Göran fram emot att bidra till arbetet med systematisk och kontinuerlig marknadsföring och försäljning av vård och behandling.

Karin Stolare

Läkare

Karin Stolare, specialistläkare i psykiatri sedan 2013. Karin har arbetat med beroende och samsjuklighet inom den offentliga vården. Sedan några år tillbaka är Karin konsultläkare på Iris Simtuna och ser fram emot att också medverka i den digitala behandlingen via Access duo.

Ulrika Garpenstedt

Yoga- och mindfulnessinstruktör, specialiserad inom traumayoga.