2022-01-27

Varför startade vi Access duo?

Genom att tillgängliggöra behandlingar digitalt finns Access duo där för patienten, vart den än befinner sig, när behovet av stöd och hjälp är som allra störst. Med en sammanhållen och löpande kontakt i patientens vardag skapar Access duo kontinuitet och helhet i behandlingen, vilket minskar risken för återfall och leder till varaktig förändring. KBT och annan kvalificerad behandling i en digital miljö har visat goda resultat och kan enligt vetenskaplig evidens ge likvärdig effekt som traditionell kvalificerad behandling, samtidigt som man sparar dyrbar och begränsad behandlartid. Idag är fler människor vana att söka digital vård, mellan 2016 och 2020 ökade antalet personer som fått digital vård från 32 000 till 2,3 miljoner. Access duos digitala behandlingar innebär att vård kan ges till en lägre kostnad, med lättare samordning och med lägre tröskel samt hög grad av integritet för den enskilda individen.  

Idag återinskrivs 45% av alla med narkotikarelaterade diagnoser i heldygnsvård inom ett år, men ännu fler återfaller i missbruk. Samtidigt har den genomsnittliga behandlingstiden inom frivillig institutionsvård minskat med 22 dagar sedan 2009 (Socialstyrelsen, 2020 & 2021). Det finns därmed stora utmaningar inom missbruksvården för såväl patienter som behandlingspersonal och uppdragsgivare. De främsta utmaningarna är höga vårdkostnader, brist på snabb och tillgänglig hjälp, samordning mellan myndigheter och stigmat kring att söka hjälp.

Plattformen har anpassats och pilottestats av patienter och vårdpersonal på Iris Utvecklingscenter. Access duo är ett dotterbolag till Iris Horisont, ett bolag inom Iris-gruppen som arbetar med forskning och utveckling för att stärka och vidareutveckla Iris-gruppens samlade tjänsteutbud. Access duo har skapats med Iris Utvecklingscenters över 35 år långa erfarenhet av missbruksvård i ryggen.

Sex snabba varför Access duo behövs:

1. Tillgänglighet för alla – i såväl tid som rum

2. Flexibilitet – skräddarsytt efter patientens behov

3. Kontinutet – din behandlare är med från start till mål

4. Trygghet – möjlighet till kontakt och stöd finns alltid med dig

5. Lägre tröskel att återta behandling via återfall eller avbrott av andra skäl

6. Som ett starkt komplement till andra insatser exempelvis en familjehemsplacering