2022-11-03

Samsjuklighetsutredningens förslag på väg att bli verklighet

Den 3 november 2022 arrangerade vi ett webbinarium om framtiden för svensk missbruksvård med anledning av att den nya regeringen i sin deklaration fastslagit att man avser förändra missbruksvården i linje med utredningens förslag.

De som medverkade var; Anders Printz, regeringens särskilda utredare för Samsjuklighetsutredningen, Gunborg Brännström, Ordförande RFMA tidigare Projektchef SKR – kunskap i praktiken, Tobias Eriksson Chefsöverläkare Akademiska sjukhuset, Emmeli Wulfstrand Byhlen, Ordförande Verdandi, Fredrik Hjulström, Socialpolitisk chef SSR samt Erik Andrén VD på Access duo.

Under webbinariet diskuterades frågor som berör de genomgripande förändringar som förslaget innebär för såväl Socialtjänst, Hälso- och sjukvård samt statlig institutionsvård.