2022-03-15

Samsjuklighet och framtiden inom svensk missbruksvård

Den 10 mars 2022 arrangerade vi ett webbinarium om utmaningarna inom svensk missbruksvård och den pågående samsjuklighetsutredningen. Under en timme diskuterade Anders Printz, regeringens utredare och Erik Andrén, VD på Access duo frågor som: 

  • Hur hanterar vi utmaningar som höga vårdkostnader, samordning mellan myndigheter och stigma att söka hjälp?
  • Vilka reformer förespråkar samsjuklighetsutredningen?
  • Vilka förändringar står vi inför, hur ska det gå till och när kan de bli verklighet?

Webbinariet avslutas med en frågestund där Anders och Erik svarar på deltagarnas frågor. 

Titta på webbinariet här: